תוכנות

בחברת מ.ג. נעשה שימוש בתוכנות המובילות בעולם

תוכנות לחיזוי רעש תחבורה, לתכנון אקוסטי של אולמות, לעריכת חישובים של התפשטות הרעש ממקורות מורכבים כמו אתרי תעשייה גדולים, כולל השפעות טופוגרפיות, החזרי גלי הקול ממבנים בשטח, השפעות אקלימיות כגון מהירות רוח, כיוון הרוח וכד'.