המעבדה

בהסמכת "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

המעבדה האקוסטית של חברת מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ הוסמכה בסוף שנת 2009 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ההסמכה כוללת ביצוע מדידות אקוסטיות של ערכי בידוד קול של אלמנטים במבנה, הן בפני קול נישא באוויר והן בפני קול הולם, מדידות רעש במבנה ממקור רעש בתוך המבנה: ממעליות, משאבות ואינסטלציה סניטרית, ומדידות רעש במבנה ממקור רעש חיצוני למבנה, כגון מזגנים, גנרטור וכדומה.

המעבדה עונה על צורך הולך וגובר לעריכת מדידות אמינות ומדויקות ובהתאם לכללי התקנים השונים, לשם בדיקה של עמידה בתקנים העוסקים באקוסטיקה בבנייני מגורים (לפי ת"י-1004 על ארבעת חלקיו), במוסדות חינוך (לפי ת"י-2004, חלק 1), במשרדים (לפי ת"י-2004, חלק 2) ובהתאם לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

מ.ג יועצים לאקוסטיקה מקפידה להצטייד באופן שוטף במכשור המתקדם ביותר, ומבצעת מאז היווסדה מדידות אקוסטיות שמלוות את שירותי הייעוץ שלה במסגרת תכנון פרויקטים חדשים וכן במסגרת פתרון בעיות אקוסטיות.

החברה הכינה נהלים מפורטים למעבדה, בהתאם לתקן ISO-17025, ועברה את מבדקי ההסמכה, הן בתחום המקצועי, ע"י מומחה ייעודי מאירופה שהזמינה הרשות להסמכת מעבדות, והן בתחום נהלי האיכות.

המעבדה האקוסטית מעמידה את שירותיה לשם ביצוע מדידות רעש שונות ומדידות ערכי בידוד, למטרת מעקב שוטף על עמידה בתקנים במבני מגורים, עמידה בדרישות האקוסטיות שהוגדרו במפרטים הטכניים של מבני ציבור ומשרדים, וכן לשם הכנת חוות דעת של מומחים בבוררויות ובתיקים משפטיים