מדידות בידוד בפני קול הולם

אנו מבצעים מדידות שנועדות לקבוע את ערכי הבידוד של מערכות רצפה-תקרה שונות בפני קול הולם, בהתאם למפורט בתקנים הבינלאומיים והישראליים השונים.

המדידות נערכות בהתאם למפורט בתקן ת"י-1034, חלק 7:   "אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין – מדידות באתר של בידוד קול הולם ברצפות", דצמבר-2012.

חישוב ערך הבידוד מבוצע כמפורט בתקן ת"י-985, חלק 2: "אקוסטיקה – דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין: בידוד מפני קול הולם", מרץ-2014.

התוצאות מושוות לערכים המותרים על פי התקנים הבאים:

  1. ת"י-1004, חלק 1: "אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חלקי הבניין – דרישות ושיטות חישוב", אוקטובר-2014.
  2. ת"י-2004, חלק 1: "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים", נובמבר-2014.
  3. ת"י-2004, חלק 1: "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים: משרדים", דצמבר-2015.