מדידת רעש תחבורה

ברשותנו מספר רב של מכשירי מדידה ומודדים מיומנים ומוסמכים, אשר מאפשרים לע…

מדידת מקדמי בליעה של חומרים

  המדידות מתבצעות בשיטת הגלים העומדים לפי המפורט בתקנ…

מדידת רעש מעליות

אנו מבצעים מדידות לבדיקת הרעשים שמקורם בפעולת מעליות והשוואת התוצאות למ…

מדידת רעש אינסטלציה

  אנו מבצעים מדידות לבדיקת רעשי קבועות אינסטלציה והמערכת…

מדידות בידוד מצלול אוויר

  אנו מבצעים מדידות שנועדות לקבוע את ערכי הבידוד של קירות ומ…

מדידות בידוד בפני קול הולם

מטרת הבדיקות היא לוודא שמערכת הרצפה-תקרה המפרידה בין קומות המגורים, עומדת בדרישות התקן הישראלי ת"י-1004