מדידת רעש תחבורה

ברשותנו מספר רב של מכשירי מדידה ומודדים מיומנים ומוסמכים, אשר מאפשרים לערוך מדידות רעש סימולטניות בנקודות מדידה רבות.

כמו כן יש באפשרותנו להציב תחנת ניטור קבועה בשטח, אשר משדרת את התוצאות השונות באופן שוטף למשרדנו וכן ללקוחות, לפי דרישה.