מדידת מקדמי בליעה של חומרים

 

המדידות מתבצעות בשיטת הגלים העומדים לפי המפורט בתקנים:
ISO 10532-2 ו- ASTM E-1050

מקדמי הבליעה נמדדים באופן רציף בכל תחום התדרים   מ –   16Hz  ועד 6300Hz

המדידות נערכות בעזרת המכשור המתקדם בעולם, מתוצרת Bruel &  Kjaer.