מדידת רעש מעליות

אנו מבצעים מדידות לבדיקת הרעשים שמקורם בפעולת מעליות והשוואת התוצאות למותר בתקן, בהתאם למפורט בתקן ת"י-1004, חלק 3: "אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטות בדיקה", מאי-2013.

המדידות מתבצעות באמצעות מכשור מתקדם מתוצרת:
Bruel & Kjaer, Larson Davis ו- Sinus.