מדידות בידוד מצלול אוויר

 

אנו מבצעים מדידות שנועדות לקבוע את ערכי הבידוד של קירות ומחיצות מסוגים שונים, דלתות, חלונות וכד', בהתאם למפורט בתקנים הבינלאומיים והישראליים השונים.

המדידות נערכות בהתאם למפורט בתקנים הבאים:

  1. ת"י-1034, חלק 4: "אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין – מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר בין חדרים", דצמבר-2012.
  2. ת"י-1034, חלק 5: "אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין – מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר באלמנטי חזית וחזיתות", דצמבר-2012.

חישוב ערך הבידוד מבוצע כמפורט בתקן ת"י-985, חלק 1: "אקוסטיקה – דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין: בידוד מפני קול נישא באוויר", מרץ-2014.

התוצאות מושוות לערכים המותרים על פי התקנים הבאים:

  1. ת"י-1004, חלק 1: "אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חלקי הבניין – דרישות ושיטות חישוב", אוקטובר-2014.
  2. ת"י-2004, חלק 1: "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים", נובמבר-2014.
  3. ת"י-2004, חלק 1: "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים: משרדים", דצמבר-2015.